DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Bezpečnostná služba

 SHS s.r.o.
 

ODBORNÉ PORADENSTVO
licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva číslo POP 000081


SHS s.r.o. poskytuje  služby v oblasti odborného poradenstva v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších zmien a na základe licencii vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trnave číslo POP 000081 platnej do 22.12.2027.

 

Odbornú spoluprácu poskytujem v oblasti súkromnej bezpečnosti:                                          

a)   poskytovania odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby                            

b)   poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby